Caritas Christi je sekulární institut papežského práva.

Přijímány jsou ženy ve věku 20 – 45 let (svobodné nebo vdovy), které chtějí dát svůj život Bohu uprostřed světa. Tímto povoláním byly osloveny laičky mnoha národností. Mezi námi je rozdílnost kultur, mentalit a vzhledu. Co nás spojuje je láska k Bohu, darovaná každé jednotlivé z nás. Bůh nás povolal  k životu s ním a pro něho uprostřed světa. My jsme odpověděly na jeho lásku svobodně zvoleným rozhodnutím žít dokonale svůj křest, pro církev, ve světě. Bůh nás miluje mnohem hlouběji než my jeho. Posláním Caritas Christi je zažehnout tuto lásku ve světě, milovat druhé tak, jak je miluje Bůh a působit, aby i oni Boha milovali.

Jedna mezi ostatními, podobně jako květy na louce -  náš život v CC …